Pierwsze modele wydrukowane na drukarce 3D.Drukowanie 3D – inaczej drukowanie przestrzenne, które polega na wytwarzaniu fizycznego obiektu poprzez nanoszenie kolejnych warstw materiału. Technologia ta nazywana jest również technologią addytywną lub generatywną a potocznie określa się ją mianem druku 3D.

Druk 3D wymaga 4 kluczowych elementów: trójwymiarowego modelu komputerowego, programu do obróbki modelu czyli tzw. slicera, maszyny czyli drukarki 3D oraz materiału do druku np. plastikowej żyłki, żywicy czy proszku w zależności od technologii. (filament)

Ogólna zasada działania drukarki 3D opiera się o warstwy. Każdy przedmiot, który powstał na drukarce 3D składa się z wielu warstw, które zostały ułożone jedna na drugiej. Każda drukarka 3D posiada zatem elementy ruchome, które pozwolą na wydrukowanie kolejnej warstwy na poprzedniej.

Na zajęciach z uczniami z klas VII Pan Paweł Jachna podjął pierwsze próby stworzenia brył przestrzennych przy użyciu drukarki 3D.