Szkoła Podstawowa w Ibramowicach.

Informacje o Projekcie.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany między innymi do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży

Działania ukierunkowane są na kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Działania te mają również na celu kształcenie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, rozwijanie zdolności myślenia matematycznego, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym

Celem Programu Laboratoria Przyszłości jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.