Władysław hrabia Zamoyski i jego zasługi dla Zakopanego.