HISTORIA I WOS KL. VIII. IBRAMOWICE

HISTORIA. 14 maj 2020.
Pobierz materiały, zapoznaj się z treścią.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 14 maj 2020.
Pobierz materiały.
Pobierz.

HISTORIA. 07 maj 2020.
Pobierz materiały, zapoznaj się z treścią.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 07 maj 2020.
Pobierz materiały.
Pobierz.

HISTORIA. 05 maj 2020.
Pobierz materiały, zapoznaj się z treścią i wykonaj polecenia.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 05 maj 2020.
Pobierz i wykonaj polecenie.
Pobierz.

HISTORIA. 30 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 30 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj ćwiczenie.
Pobierz.

HISTORIA. 28 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

Nadal sa osoby, które nie odesłały testu z historii, a 2 osoby nie nawiązały zupełnie kontaktu!!
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 28 kwiecień 2020.
Pobierz zadanie.
Pobierz.

Przypominam o obowiązku odesłania prac, które podlegają ocenie: prasówki i krzyżówka.
HISTORIA. 23 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj ćwiczenie.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 23 kwiecień 2020.
Pobierz ćwiczenie.
Pobierz.

HISTORIA. 21 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 21 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 16 kwiecień 2020.
Kliknij na link poniżej i wykonaj zadanie.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 16 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 07 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 07 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 02 kwiecień 2020.
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

WOS. 02 kwiecień 2020.
Praca do wykonania. Pobierz.
Komunikat!!!
W związku z próbnym egzaminem w terminie od 30 marzec 2020 do 01 kwiecień 2020 zajęcia z historii oraz wiedzy o społeczeństwie w tych dniach nie będą realizowane.

HISTORIA. 17 III 2020 - wtorek.
TEMAT: Analiza tekstów źródłowych, rozdział III i IV.
Wskazówki do pracy z tekstami źródłowymi. (podręcznik)
1- przeczytaj ze zrozumieniem teksty źródłowe, które znajdują sie na beżowym tle.
2 - odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania pod tekstami źródłowymi
Praca samokształceniowa do 25 III 2020.

Poznański czerwiec 1956: otwórz poniższe filmy: Film nr 1.|| Film nr 2.|| Film nr 3.|| Film nr 4.|| Film nr 5.|| Film nr 6.||
Po obejrzeniu filmów odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie nr 2 na str. 186 podręcznika.
WOS. do 25 III 2020.

Zadania do wykonania w zesycie przedmiotowym przez uczniów:
1. Praca z tekstem źródłowym. Podręcznik str. 103, 107, 112, 117.

Wskazówki do pracy: odpowiedz pisemnie na pytania, znajdujące się pod każdym tekstem.
2. Wykonaj w zeszycie ćw. 1 i 2 ze str. 117 podręcznika.
3. Wykonaj test ze str. 119 w zeszycie.
Drodzy Uczniowie!
Od 25 marca 2020 zaczynamy realizację nowego materiału w sposób zdalny.
Jest to dla Was rzecz nowa, ale myślę, że przy wsparciu nauczyciela podołacie wyzwaniu. Na lekcjach historii bedziemy pracować podobnie jak w systemie klasowym tzn.: do zeszytu przedmiotowego będziecie wpisywać temat lekcji, a nastepnie punkty, które umieszczone są w treści każdego tematu.
Część z nich będziecie opracowywać sami, ale będą takie punkty, do których ja będę podawać Wam treść. Będziemy zwracać uwagę na rzeczy najważniejsze, czyli: daty, nowe pojęcia, nowe postaci historyczne.
Ponieważ realizujemy nowy matariał będziecie również otrzymywać oceny. Czytajcie ze zrozumieniem wszystkie zadania podane przeze mnie na tej stronie i wykonujcie je w zeszycie przedmiotowym.
Jeżeli będzie informacja, że należy coś odesłać, to przesyłajcie zdjęcie z zeszytu na mój adres e-mail.
To będzie podlegało ocenie.


HISTORIA - 26 III 2020.
Temat: PRL w latach 1956 - 1970.

Przeczytaj uważnie treści zawarte w tym temacie.
Zapisz do zeszytu przedmiotowego:
1. Mała stabilizacja czyli rządy Władysława Gomułki w Polsce.
2. Rozwój gospodarczy kraju (w tych latach rozwinięto przemysł lekki, spożywczy oraz wydobywczy).
3. Walka z polskim Kościołem - postać Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.
4. Początki opozycji w PRL - działalność Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego.
5. Wydarzenia marcowe 1968 r. i grudzień 1970 r.

Do zeszytu wykonaj ćw. 3 str. 192.
WOS - 26 III 2020.
TEMAT: Podsumowanie i utrwalenie działu IV.

Komunikat dotyczący prasówki multimedialnej. Uczniowie wykonują prasówki według ustalonych terminów. Ci uczniowie, którzy nie wykonali prasówki za okres zawieszenia zajęć wykonują ją od dnia 25 marca 2020 do 31 marca 2020 i przesyłają na mój adres e-mail. Praca będzie podlegała ocenie.

1. Utrwal symbole narodowe RP.
2. Utrwal pojęcia znajdujące sie na str. 118.
3. Dla własnego sprawdzenia wykonaj test ze strony 119.

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce "Kontakt", lub przez e-mail podany na stronie.

ptak.b@ssp.palecznica.pl

mgr Beata Ptak


Korzystaj z materiałów umieszczonych na tej stronie!!!

Materiały dostępne również poprzez dziennik elektroniczny w zakładce "DYDAKTYKA"