HISTORIA KL. VI. IBRAMOWICE

HISTORIA. 14 maj 2020
Pobierz materiały, zapoznaj się z treścią i wykonaj zadania.
Pobierz.

HISTORIA. 07 maj 2020
Pobierz materiały, zapoznaj się z treścią i wykonaj zadania.
Pobierz.

HISTORIA. 05 maj 2020
Pobierz materiały, zapoznaj się z treścią i wykonaj polecenia.
Pobierz.

HISTORIA. 30 kwiecień 2020
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 28 kwiecień 2020
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 23 kwiecień 2020
Pobierz i wykonaj ćwiczenie.
Pobierz.

HISTORIA. 21 kwiecień 2020
Kliknij na link poniżej.
Pobierz.

HISTORIA. 16 kwiecień 2020
Kliknij na link poniżej i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 07 kwiecień 2020
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 02 kwiecień 2020
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA. 31 marzec 2020
Pobierz i wykonaj zadanie.
Pobierz.

HISTORIA - 17 III 2020 - wtorek
i 19 III 2020 - czwartek


TEMAT: Analiza tekstów źródłowych, rozdział III i IV.

Wskazówki do pracy z tekstami źródłowymi. (podręcznik)
1- przeczytaj ze zrozumieniem teksty źródłowe, które znajdują sie na beżowym tle.
2 - odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania pod tekstami źródłowymi.
Drodzy Uczniowie!
Od 25 marca 2020 zaczynamy realizację nowego materiału w sposób zdalny.
Jest to dla Was rzecz nowa, ale myślę, że przy wsparciu nauczyciela podołacie wyzwaniu. Na lekcjach historii bedziemy pracować podobnie jak w systemie klasowym tzn.: do zeszytu przedmiotowego będziecie wpisywać temat lekcji, a nastepnie punkty, które umieszczone są w treści każdego tematu.
Część z nich będziecie opracowywać sami, ale będą takie punkty, do których ja będę podawać Wam treść. Będziemy zwracać uwagę na rzeczy najważniejsze, czyli: daty, nowe pojęcia, nowe postaci historyczne.
Ponieważ realizujemy nowy matariał będziecie również otrzymywać oceny. Czytajcie ze zrozumieniem wszystkie zadania podane przeze mnie na tej stronie i wykonujcie je w zeszycie przedmiotowym.
Jeżeli będzie informacja, że należy coś odesłać, to przesyłajcie zdjęcie z zeszytu na mój adres e-mail.
To będzie podlegało ocenie.


HISTORIA - 26 III 2020.
Temat: I rozbiór Polski.

Przeczytaj uważnie treści zawarte w temacie i zwróć uwagę na nastepujące zagadnienia:
1. Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski w 1764 r.
2. Czym była konfederacja barska?
3. I rozbiór Polski - 1772 r.
Punkty te zapisz w zeszycie.

Praca własna: dokonaj analizy mapy w podręczniku str. 160 i sprawdź swoją wiedzę przy pomocy treści znajdujacych się na stronie 162. (to już wiem).

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce "Kontakt", lub przez e-mail podany na stronie szkoły.

ptak.b@ssp.palecznica.pl

mgr Beata Ptak


Korzystaj z materiałów umieszczonych na tej stronie!!!

Materiały dostępne również poprzez dziennik elektroniczny w zakładce "DYDAKTYKA"